پرسش‌های متداول

۱-کدام چایی بهتر است ؟

پاسخ:

همه انواع چایی از لحاظ کیفیت یکسان هستند .تنها تفاوت آنها در زمان دم کشیدن هر کدام است.

۲-کدام چایی زودتر دم میکشد ؟

پاسخ:

چای شکسته از چای قلم زودتر دم میکشد و رنگ و طعم خود را نشان میدهد .

۳- تفاوت چای قلم و شکسته در چیست ؟

پاسخ:

چای قلم و شکسته هر دو از برگ های چای هستند با این تفاوت که در چای قلم مقداری از ساقه هم با برگ چیده میشه که در چای شکسته موجود نیست و طعم گس چایی را بیشتر میکند و همچنین نسبت به چای شکسته دیر تر دم میکشد و رنگ میدهد.

 ۴-چای CTC یا کله مورچه ای چیست ؟

پاسخ:

چای کله مورچه ای از برگ های چایی که خورد شده و توسط دستگاه به شکل دایره ای یا توپی در می آید درست می شود. از خصوصیات این چایی میتوان به زود دم بودن ان اشاره کرد که در زمان خیلی کوتاه طعم و رنگ خود را نشان میدهد.

 ۵- چایی بسته بندی در وزنهای مختلف در کیفیت هم متفاوتند ؟

پاسخ:

خیر-چای ۴۵۹گرم و ۱کیلویی هر دو با یک نمونه چای که همان شکسته است پر می شود و از لحاظ کیفیت تفاوتی ندارند .

  ۶- چای ارل گری یا عطری چیست ؟

پاسخ:

چای ارل گری یا چای عطری هم از برگ های چای گرفته شده است با این تفاوت که در آن از روغن نوعی میوه به نام برگاموت یا همان ترنج استفاده می شود که طعم و عطر دلنشین و جذابی به چایی میدهد .